Účinné a bezpečné brzdění závisí na optimální souhře všech složek moderního brzdového systému. Opotřebovaný či poškozený díl může narušit funkci celého systému a ohrozit Vás i ostatní účastníky silničního provozu.