Společnost Premio Vám doporučujte, abyste dali své klimatizační zařízení důkladně zkontrolovat aspoň jednou za rok.